Afvalinzameling deelwijk Kempenaar (+Kofschip)

Op deze pagina staat het plan voor de deelwijk Kempenaar en laten we u zien waar de aanbiedplaatsen zijn.

Plattegrond conceptplan Kempenaar

2 februari 2022

Op de plattegrond ziet u de aanbiedplaatsen van de minicontainers. Na de plattegrond leggen we voor elke locatie in tekst uit waar de aanbiedplaatsen zijn.

Plattegrond Kempenaar + Kofschip

Locatie 1: in de buurt van Kempenaar 7

 • Het gaat om de stoep rechts voor Kempenaar huisnummer 7 aan de overzijde van het fietspad.
 • De aanbiedplaats voor minicontainers is voor huisnummers Kempenaar 7 tot en met 19.
 • De minicontainers worden in een cluster bij elkaar neergezet, zo dicht mogelijk aan de stoeprand.
 • Het voetpad en fietspad blijven bereikbaar voor voetgangers en andere weggebruikers.
Locatie 1: in de buurt van Kempenaar 7

Locatie 2: in de buurt van Kempenaar 7

 • Het gaat om de stoep links naast Kempenaar huisnummer 7.
 • De aanbiedplaats voor minicontainers is voor huisnummers Kempenaar 20 tot en met 31.
 • De minicontainers worden in een dubbele rij naast elkaar neergezet, zo dicht mogelijk aan de stoeprand.
 • Het voetpad blijft bereikbaar voor voetgangers en andere weggebruikers.
Locatie 2: in de buurt van Kempenaar 7

Locatie 3: in de buurt van Kempenaar 1

 • Het gaat om de stoep links naast Kempenaar huisnummer 1.
 • De aanbiedplaats voor minicontainers is voor huisnummers Kempenaar 32 tot en met 50.
 • De minicontainers worden in een enkele rij naast elkaar neergezet.
 • Het voetpad blijft bereikbaar voor voetgangers en andere weggebruikers.
 • De inritten en parkeerplaatsen blijven bereikbaar.
 • De GFT-cocon wordt weggehaald.
Locatie 3: in de buurt van Kempenaar 1

Locatie 4: in de buurt van Kempenaar 80

 • Het gaat om de stoep links voor Kempenaar huisnummer 80.
 • De aanbiedplaats voor minicontainers is voor huisnummers Kempenaar 51 tot en met 60 en 81 tot en met 82.
 • De minicontainers worden in een cluster bij elkaar neergezet.
 • De GFT-cocon wordt weggehaald.
Locatie 4: in de buurt van Kempenaar 80

Locatie 5: in de buurt van Kempenaar 70

 • Het gaat om de stoep links naast Kempenaar huisnummer 70.
 • De aanbiedplaats voor minicontainers is voor huisnummers Kempenaar 61 tot en met 71.
 • De minicontainers worden in een enkele rij naast elkaar neergezet.
 • Het voetpad blijft bereikbaar voor voetgangers en andere weggebruikers.
Locatie 5: in de buurt van Kempenaar 70

Locatie 6: in de buurt van Kofschip 1

 • Het gaat om de stoep rechts naast Kofschip huisnummer 1.
 • De aanbiedplaats voor minicontainers is voor huisnummers Kempenaar 76 tot en met 77 en Kofschip 1 tot en met 2.
 • De minicontainers worden in een cluster bij elkaar neergezet.
Locatie 6: in de buurt van Kofschip 1

Locatie 7: in de buurt van Kempenaar 82

 • Het gaat om de stoep rechts voor Kempenaar huisnummer 82.
 • De aanbiedplaats voor minicontainers is voor huisnummers Kempenaar 72 tot en met 75.
 • De minicontainers worden in een enkele rij naast elkaar neergezet.
 • Het voetpad blijft bereikbaar voor voetgangers en andere weggebruikers.
Locatie 7: in de buurt van Kempenaar 82

Locatie 8: in de buurt van Kempenaar 83

 • Het gaat om de stoep recht voor Kempenaar huisnummer 83.
 • De aanbiedplaats voor minicontainers is voor huisnummers Kempenaar 78 tot en met 79 en 82 tot en met 84.
 • De minicontainers worden in een cluster bij elkaar neergezet.
 • De inrit blijft bereikbaar voor auto’s.
 • Het voetpad blijft bereikbaar voor voetgangers en andere weggebruikers.
Locatie 8: in de buurt van Kempenaar 83

Locatie 9: in de buurt van Kempenaar 85

 • Het gaat om de stoep tegenover Kempenaar huisnummer 85.
 • De aanbiedplaats voor minicontainers is voor huisnummers Kempenaar 85 tot en met 89 en 134 tot en met 135.
 • De minicontainers worden in een enkele rij naast elkaar neergezet, zo dicht mogelijk aan de stoeprand.
 • Het voetpad blijft bereikbaar voor voetgangers en andere weggebruikers.
Locatie 9: in de buurt van Kempenaar 85

Locatie 10: in de buurt van Kempenaar 129

 • Het gaat om de stoep voor Kempenaar huisnummer 129.
 • De aanbiedplaats voor minicontainers is voor huisnummers Kempenaar 87 tot en met 89 en 127 tot en met 133.
 • De minicontainers worden in een enkele rij naast elkaar neergezet, zo dicht mogelijk aan de stoeprand.
 • Het voetpad blijft bereikbaar voor voetgangers en andere weggebruikers.
 • De inrit blijft bereikbaar voor auto's.
Locatie 10: in de buurt van Kempenaar 129

Locatie 11: in de buurt van Kempenaar 125

 • Het gaat om de stoep voor Kempenaar huisnummer 125.
 • De aanbiedplaats voor minicontainers is voor huisnummers Kempenaar 122 tot en met 126.
 • De minicontainers worden in een enkel rij naast elkaar neergezet, zo dicht mogelijk aan de stoeprand.
 • Het voetpad blijft bereikbaar voor voetgangers en andere weggebruikers.
Locatie 11: in de buurt van Kempenaar 125

Locatie 12: in de buurt van Kempenaar 118

 • Het gaat om de stoep bij Kempenaar huisnummer 118, aan de overzijde van de straat.
 • De mogelijke aanbiedplaats voor minicontainers is dan voor huisnummers Kempenaar 116 tot en met 121.
 • De minicontainers worden in een enkele rij naast elkaar neergezet, zo dicht mogelijk aan de stoeprand.
 • Het voetpad blijft bereikbaar voor voetgangers en andere weggebruikers.
 • De inrit blijft bereikbaar voor auto's.
Locatie 12: in de buurt van Kempenaar 118

Locatie 13: in de buurt van Kempenaar 114

 • Het gaat om de stoep voor Kempenaar huisnummer 114.
 • De aanbiedplaats voor minicontainers is voor huisnummers Kempenaar 1 tot en met 6 en 112 tot en met 115.
 • De minicontainers worden in een enkele rij naast elkaar neergezet.
 • Het voetpad blijft bereikbaar voor voetgangers en andere weggebruikers.
Locatie 13: in de buurt van Kempenaar 114

Locatie 14: in de buurt van Kempenaar 50

 • Er is een oprit richting o.a. huisnummers 50, 54 en 55. Aan het begin van deze oprit, aan de rechterkant, is de aanbiedlocatie.
 • De aanbiedplaats voor minicontainers is voor huisnummers Kempenaar 41 tot en met 50.<
Locatie 14: in de buurt van Kempenaar 50

Stappenplan aanpak deelwijk Kempenaar

 1. Afgerond: Mogelijkheden in kaart brengen

  Samen met de contactpersonen gaan we de wijk in. We onderzoeken ter plaatse of en waar we aanbiedplaatsen voor minicontainers kunnen maken. Samen bekijken we welke oplossing het best uitvoerbaar is en bespreken we de vervolgstappen.

 2. Afgerond: Conceptplan toetsen

  Op basis van de bevindingen in de wijk maken we een conceptplan. Dit conceptplan wordt door de gemeente Barendrecht getoetst op een aantal punten. Er wordt onder andere gekeken naar de gevolgen voor de verkeersveiligheid, de parkeerdruk en de groenvoorzieningen in de wijk. Als er aanpassingen nodig zijn in het conceptplan, wordt dit besproken met de contactpersonen uit de wijk.

 3. Afgerond: Conceptplan delen met inwoners

  Het conceptplan wordt via deze webpagina gedeeld met alle inwoners van de wijk. Zodra het conceptplan online staat, ontvangen inwoners daarover een brief. Inwoners kunnen vragen stellen over het conceptplan en opmerkingen aan ons doorgeven via het contactformulier. Binnen twee weken na sluitingsdatum ontvangen inwoners die hebben gereageerd een reactie.

 4. Afgerond: Vragen en opmerkingen onderzoeken

  De vragen en opmerkingen van inwoners worden anoniem gedeeld met de contactpersonen. We onderzoeken of suggesties uitvoerbaar zijn en/of aanpassingen mogelijk zijn. Als dit mogelijk is, worden de aanpassingen verwerkt in het conceptplan. 

 5. Afgerond: Aangepast conceptplan delen met inwoners

  Het eventueel bijgewerkte conceptplan wordt gedeeld met de inwoners via de website. We sturen hierover een pushbericht in de BAR Afval-app. 

 6. Afgerond: Inventariseren minicontainers per huishouden

  Inwoners ontvangen een brief over de inventarisatie voor het aantal benodigde minicontainers per huishouden.

 7. Afgerond: Evaluatie en definitieve afstemming conceptplan

  We gaan de afvalinzameling samen met contactpersonen evalueren: wat gaat goed en waar lopen we tegenaan. Er wordt zowel gekeken naar de ervaringen van inwoners als de bereikbaarheid van de aanbiedplaatsen voor BAR Afvalbeheer. Als er aanpassingen nodig zijn, worden deze met de contactpersonen besproken en doorgevoerd.

 8. Afgerond: Uitlevering minicontainers en weghalen GFT-cocons

  Minicontainers worden uitgeleverd en GFT-cocons voor de laagbouw worden weggehaald.

 9. Momenteel bezig: Testperiode

  De testperiode duurt van februari 2022 tot en met juli 2022.

 10. Nog te doen: Plan afvalinzameling naar college van B en W

  Als alle deelwijken van Buitenoord en de zes straten van Gaatkensoog hun proefperiode en evaluatie hebben gehad, plaatsen we het laatst besproken plan voor de afvalinzameling in de Kempenaar op deze webpagina. Dit conceptplan voor de aanbiedlocaties van de minicontainers en verzamelcontainers bieden we aan het college van burgemeester en wethouders. Dit gebeurt samen met de conceptplannen van de andere deelwijken.

 11. Nog te doen: Zienswijzeprocedure conceptplan afvalinzameling

  Als het conceptplan is goedgekeurd door het college, start een zienswijzeprocedure. Inwoners kunnen gedurende zes weken een zienswijze indienen. Nadat eventuele zienswijzen zijn verwerkt, stelt het college het aanwijzingsbesluit voor de aanbiedplaatsen voor minicontainers en verzamelcontainers vast.