Samen met de contactpersonen hebben we de Klipper bezocht. Op deze pagina staat het conceptplan voor de deelwijk Klipper en laten we u zien waar de aanbiedplaatsen mogelijk zijn. Via het contactformulier op deze pagina kunt u tot en met zondag 26 september 2021 uw vragen over het conceptplan stellen en opmerkingen doorgeven. Reacties die na deze datum bij ons binnenkomen, nemen wij niet mee.

Plattegrond conceptplan Klipper

versie 27 augustus 2021

Op de plattegrond hieronder ziet u de mogelijke locaties voor de aanbiedplaatsen van minicontainers. Na de plattegrond leggen we voor elke locatie in tekst uit waar de aanbiedplaatsen mogelijk zijn.

Locatie 1: in de buurt van Klipper 1

 • Het gaat om de stoep rechts achter Klipper huisnummer 1.
 • De mogelijke aanbiedplaats voor minicontainers is dan voor huisnummers Klipper 1 tot en met 8.
 • De minicontainers worden in een rij bij elkaar neergezet, zo dicht mogelijk aan de stoeprand.
 • Het voetpad blijft bereikbaar voor voetgangers en andere weggebruikers.

Locatie 2: in de buurt van Klipper 127

 • Het gaat om de stoep links achter Klipper huisnummer 127.
 • De mogelijke aanbiedplaats voor minicontainers is dan voor huisnummers Klipper 127 tot en met 134.
 • De minicontainers worden in een rij naast elkaar neergezet, zo dicht mogelijk tegen het plantsoen.
 • Het voetpad blijft bereikbaar voor voetgangers en andere weggebruikers.

Locatie 3: in de buurt van Klipper 118

 • Het gaat om de stoep links achter Klipper huisnummer 118.
 • De mogelijke aanbiedplaats voor minicontainers is dan voor huisnummers Klipper 118 tot en met 126.
 • De minicontainers worden in een cluster bij elkaar neergezet.
 • Het voetpad blijft bereikbaar voor voetgangers en andere weggebruikers.
 • De parkeerplaatsen blijven bereikbaar.

Locatie 4: in de buurt van Klipper 117

 • Het gaat om de stoep voor Klipper huisnummer 117.
 • De mogelijke aanbiedplaats voor minicontainers is dan voor huisnummers Klipper 65 tot en met 72 en huisnummers Klipper 76 tot en met 81.
 • De minicontainers worden in een cluster bij elkaar neergezet.

Locatie 5: in de buurt van Klipper 123

 • Het gaat om de stoep rechts voor Klipper huisnummer 123.
 • De mogelijke aanbiedplaats voor minicontainers is dan voor huisnummers Klipper 110 tot en met 117.
 • De minicontainers worden in een cluster bij elkaar neergezet.
 • Het voetpad blijft bereikbaar voor voetgangers en andere weggebruikers.
 • De GFT-cocon wordt weggehaald.

Locatie 6: in de buurt van Klipper 5

 • Het gaat om de stoep rechts voor Klipper huisnummer 5.
 • De mogelijke aanbiedplaats voor minicontainers is dan voor huisnummers Klipper 9 tot en met 18.
 • De minicontainers worden in een dubbele rij bij elkaar neergezet.
 • Het voetpad blijft bereikbaar voor voetgangers en andere weggebruikers.

Locatie 7: in de buurt van Klipper 26

 • Het gaat om de stoep links achter Klipper huisnummer 26.
 • De mogelijke aanbiedplaats voor minicontainers is dan voor huisnummers Klipper 19 tot en met 28.
 • De minicontainers worden in een hoekopstelling naast elkaar neergezet, deels dubbel naast elkaar.
 • Het voetpad blijft bereikbaar voor voetgangers en andere weggebruikers.

Locatie 8: in de buurt van Klipper 26

 • Het gaat om de stoep links naast Klipper huisnummer 26.
 • De mogelijke aanbiedplaats voor minicontainers is dan voor huisnummers Klipper 29 tot en met 32 en 37 tot en met 41.
 • De minicontainers worden in een rij bij elkaar neergezet, zo dicht mogelijk aan de stoeprand.
 • De inrit blijft bereikbaar voor auto’s.
 • Het voetpad blijft bereikbaar voor voetgangers en andere weggebruikers.

Locatie 9: in de buurt van Klipper 62

 • Het gaat om de stoep tegenover Klipper huisnummer 62.
 • De mogelijke aanbiedplaats voor minicontainers is dan voor huisnummers Klipper 33 tot en met 36 en 42 tot en met 47 en 62 tot en met 64.
 • De minicontainers worden in een cluster bij elkaar neergezet.
 • Het voetpad blijft bereikbaar voor voetgangers en andere weggebruikers.
 • De GFT-cocon wordt weggehaald.

Locatie 10: in de buurt van Klipper 72

 • Het gaat om de stoep rechts voor Klipper huisnummer 72.
 • De mogelijke aanbiedplaats voor minicontainers is dan voor huisnummers Klipper 54 tot en met 61.
 • De minicontainers worden in een cluster bij elkaar neergezet, zo dicht mogelijk aan de straatkant.
 • Het voetpad blijft bereikbaar voor voetgangers en andere weggebruikers.
 • De inrit blijft bereikbaar voor auto's.

Locatie 11: in de buurt van Klipper 73

 • Het gaat om de stoep voor Klipper huisnummer 73.
 • De mogelijke aanbiedplaats voor minicontainers is dan voor huisnummers Klipper 48 tot en met 53 en 73 tot en met 75.
 • De minicontainers worden in een cluster bij elkaar neergezet, zo dicht mogelijk aan de straatkant.
 • Het voetpad blijft bereikbaar voor voetgangers en andere weggebruikers.

Contactformulier

Heeft u vragen of opmerkingen over het conceptplan? Neem dan contact met ons op via het contactformulier voor inwoners van Buitenoord en Gaatkensoog of neem telefonisch contact op met onze frontoffice via telnr. 14 0180. U kunt tot en met zondag 26 september 2021 uw reactie doorgeven. Reacties die na deze datum bij ons binnenkomen, nemen wij niet mee.

Samen met de contactpersoon onderzoeken we of de binnengekomen ideeën uitgevoerd kunnen worden. Als dit mogelijk is, worden de aanpassingen meegenomen in het conceptplan. Als dit niet mogelijk is, laten we dit aan u weten.

Stappenplan aanpak deelwijk Klipper

 1. Afgerond: Mogelijkheden in kaart brengen

  Samen met de contactpersonen gaan we de wijk in. We onderzoeken ter plaatse of en waar we aanbiedplaatsen voor minicontainers kunnen maken. Samen bekijken we welke oplossing het best uitvoerbaar is en bespreken we de vervolgstappen.

 2. Afgerond: Conceptplan toetsen

  Op basis van de bevindingen in de wijk maken we een conceptplan. Dit conceptplan wordt door de gemeente Barendrecht getoetst op een aantal punten. Er wordt onder andere gekeken naar de gevolgen voor de verkeersveiligheid, de parkeerdruk en de groenvoorzieningen in de wijk. Als er aanpassingen nodig zijn in het conceptplan, wordt dit besproken met de contactpersonen uit de wijk.

 3. Momenteel bezig: Conceptplan delen met inwoners

  Het conceptplan wordt via deze webpagina gedeeld met alle inwoners van de wijk. Zodra het conceptplan online staat, ontvangen inwoners daarover een brief. Inwoners kunnen vragen stellen over het conceptplan en opmerkingen aan ons doorgeven via het contactformulier. Binnen twee weken na sluitingsdatum ontvangen inwoners die hebben gereageerd een reactie.

 4. Nog te doen: Vragen en opmerkingen onderzoeken

  De vragen en opmerkingen van inwoners worden besproken met de contactpersonen. We onderzoeken of suggesties uitvoerbaar zijn en/of aanpassingen mogelijk zijn. Als dit mogelijk is, worden de aanpassingen verwerkt in het conceptplan. 

 5. Nog te doen: Aangepast conceptplan delen met inwoners

  Het eventueel bijgewerkte conceptplan wordt gedeeld met de inwoners via de website. We sturen hierover een pushbericht in de BAR Afval-app. 

 6. Nog te doen: Inventariseren minicontainers per huishouden

  Inwoners ontvangen een brief over de inventarisatie voor het aantal benodigde minicontainers per huishouden.

 7. Nog te doen: Uitlevering minicontainers en weghalen GFT-cocons

  Minicontainers worden uitgeleverd en GFT-cocons voor de laagbouw worden weggehaald.

 8. Nog te doen: Proefperiode

  De proefperiode duurt zes maanden.

 9. Nog te doen: Evaluatie en definitieve afstemming conceptplan

  We gaan de afvalinzameling samen met contactpersonen evalueren: wat gaat goed en waar lopen we tegenaan. Er wordt zowel gekeken naar de ervaringen van inwoners als de bereikbaarheid van de aanbiedplaatsen voor BAR Afvalbeheer. Als er aanpassingen nodig zijn, worden deze met de contactpersonen besproken en doorgevoerd.

 10. Nog te doen: Plan afvalinzameling naar college van B en W

  Als alle deelwijken van Buitenoord en de zes straten van Gaatkensoog hun proefperiode en evaluatie hebben gehad, plaatsen we het laatst besproken plan voor de afvalinzameling in de Klipper op deze webpagina. Dit conceptplan voor de aanbiedlocaties van de minicontainers en verzamelcontainers bieden we aan het college van burgemeester en wethouders. Dit gebeurt samen met de conceptplannen van de andere deelwijken.

 11. Nog te doen: Zienswijzeprocedure conceptplan afvalinzameling

  Als het conceptplan is goedgekeurd door het college, start een zienswijzeprocedure. Inwoners kunnen gedurende zes weken een zienswijze indienen. Nadat eventuele zienswijzen zijn verwerkt, stelt het college het aanwijzingsbesluit voor de aanbiedplaatsen voor minicontainers en verzamelcontainers vast.