Sinds kort leegt BAR Afvalbeheer met een nieuwe vuilniswagen de minicontainers in Ridderkerk.

Om het legen van de containers minder zwaar te maken voor de afvalinzamelaars, is het handig als de minicontainers voortaan met het handvat naar de weg toe worden aangeboden. Wilt u bij het aanbieden van uw minicontainers hiermee rekening houden?

De overige regels voor het aanbieden van uw container blijven hetzelfde. Zo is het belangrijk dat uw minicontainer op de inzameldag vóór 07.30 uur op de aanbiedplek staat en dat het deksel van de minicontainer volledig gesloten is.