Plastic soep, wat is dit precies?

Plastic soep is een term voor de opeenhoping van plastic en ander afval in zeeën en oceanen. Afval wordt door de stroming naar bepaalde plekken getrokken waar het in kleine stukjes uiteenvalt. Ook het afval dat wij laten slingeren komt op deze plekken terecht. 

Plekken met veel plastics in de oceanen
(Bron: https://nl.wikipedia.org/wiki/Plasticsoep)

Hoe ontstaat plastic soep?

De plastic soep ontstaat doordat er veel plastic afval in de oceaan terechtkomt, bijvoorbeeld door rivieren en zeestromen. Dit afval bestaat uit verschillende soorten plastic, zoals flessen, tassen, verpakkingen en kleine deeltjes plastic (microplastics) die ontstaan wanneer grotere stukken plastic worden afgebroken.

Momenteel bestaan er vijf grote plekken in de verschillende oceanen waar plastic zich ophoopt:

  • Noordelijke Atlantische Oceaan. Er wordt geschat dat de plastic soep honderden kilometers groot is, met een dichtheid van meer dan 200.000 stukjes afval per vierkante kilometer.
  • Zuidelijke Atlantische Oceaan. Deze plastic soep werd pas in 2014 ontdekt. 
  • Indische Oceaan. De plasticsoep lijkt geen aaneengesloten afvalmassa te zijn. Net als met de andere vijf plasticsoepen breken de kunststoffen daarin af naar steeds kleinere deeltjes.
  • Noordelijke Grote Oceaan. Dit is de grootste plastic soep die er is. Naar schatting gaat het om een gebied dat ongeveer even groot is als Spanje en Frankrijk tezamen.
  • Zuidelijke Grote Oceaan. Deze plastic soep is de meest recent ontdekte en is pas medio 2017 bevestigd.

Hoe schadelijk is plastic soep voor de dieren?

Het plastic afval in de oceaan zorgt voor grote problemen voor de dieren en het milieu. Veel dieren, zoals vogels, vissen, schildpadden en zeezoogdieren, raken verstrikt in het plastic afval of eten het per ongeluk op. Dit kan leiden tot verwondingen, verstikking of problemen met hun spijsvertering. Ook kunnen de chemicaliën in het plastic in de voedselketen terechtkomen en uiteindelijk schadelijk zijn voor mensen.

En hoe schadelijk is plastic soep voor het milieu?

Naast de directe gevolgen voor het zeeleven, zorgt de plastic soep ook voor wereldwijde plasticvervuiling en schade aan het milieu. Plastic afval breekt heel langzaam af, dus de hoeveelheid in de oceaan zal alleen maar groter worden als er niets aan wordt gedaan.

Wat kun jij doen om plastic soep te verminderen?

Om de plastic soep te verminderen, is het belangrijk dat er wereldwijd actie wordt ondernomen. Plastic moet minder gebruikt worden, recycling moet gestimuleerd worden en er moeten alternatieve materialen worden ontwikkeld. Ook moeten waterzuiveringsinstallaties verbeterd worden om te voorkomen dat microplastics in de oceaan terechtkomen. Bewustwording en educatie zijn ook belangrijk om mensen te laten zien hoe ze verantwoordelijk met plastic afval om kunnen gaan en waarom een schonere oceaan belangrijk is.

Wat kun jij vandaag doen?

Vrijwel alle grote wateren staan met elkaar in verbinding. Ons losse afval kan dus een grote reis afleggen en zich bij de rest van de soep voegen. Laten we er met z'n allen voor zorgen dat de plastic soep af zal nemen. Hoe?

  • Zorg voor zo min mogelijk zwerfafval. Gooi dus niet zomaar je afval op straat. Hou het bij je of neem het mee tot je het op de juiste manier weg kunt gooien.
  • Als je je minicontainer aan de kant van de weg zet, zorg er dan voor dat de deksel altijd gesloten is. Zo waait er niets weg de natuur in. 
  • Laat geen losse vuilniszakken buiten staan. Dieren scheuren de zak open om te zoeken naar eventueel voedsel. 
  • Zie je ergens zwerfafval liggen? Raap het op en gooi het weg. Is het te veel? Maak een melding via jouw gemeente.
  • Een middagje vrij? Loop een rondje door je wijk en raap al het afval dat je ziet op. Je kunt eventueel een pakket met een grijpstok bij ons op komen halen.