Hier vindt u informatie over hoe het nieuwe tarief werkt. Verandert er iets in het ophalen van afval? Hoe verdelen we de kosten? Hoe houdt u bij hoeveel afval u inlevert? Dat en meer leest u hier.

Hoe registreren jullie mijn PMD+restafval?

Heeft u een minicontainer voor plastic, metaal en drankkartons (PMD)+restafval?
In de container zit een chip. Deze chip registreert hoe vaak de container geleegd wordt.

Gebruikt u een ondergrondse container?
Het systeem op de ondergrondse container registreert via uw afvalpas hoe vaak u de klep opent om een zak restafval in te leveren.

Kan ik zelf ook bijhouden hoeveel PMD+restafval ik inlever?

U kunt met uw DigiD op het klantenportaal van de gemeentelijke belastingdienst inloggen en zien hoe vaak uw pas op de containers voor PMD+restafval is geregistreerd, of hoe vaak uw minicontainer voor PMD+restafval is geleegd.

Woont u in Barendrecht of Albrandswaard, dan kan dit via de webiste van SVHW. Woont u in Ridderkerk, dan kan dit via de belastingdienst.

Wat ga ik betalen?

Met het variabele tarief verdelen we de kosten voor afvalverwerking op een andere manier: u betaalt minder als u minder PMD+restafval aanbiedt. Dat is beter voor het milieu én voor uw portemonnee.

Woont u in Barendrecht of in Albrandswaard?

Dan betaalt u vanaf 2022 een vast bedrag + een variabel bedrag (deel). Het vaste deel betaalt u aan het begin van 2022. Het variabele deel volgt begin 2023. Het variabele bedrag is afhankelijk van hoe vaak u PMD+restafval in de ondergrondse container weggooit of hoe vaak u de minicontainer voor PMD+restafval (oranje deksel) aan de weg zet.

Woont u in Ridderkerk?

Medio februari 2022 ontvangt u de aanslag voor de afvalstoffenheffing. U betaalt in 2022 het vaste tarief en het voorschot voor het variabele tarief. Het variabele deel wordt met u in 2023 verrekend.

Ik heb de afvalpas voor de paslezer gehouden, maar de container gaat niet helemaal open. Wordt dit meegerekend?

Helaas komt het heel soms voor dat de klep niet ver genoeg open gaat, bijvoorbeeld omdat de klep klem zit. De klepbeweging wordt dan wel geregistreerd. U kunt dit dan aan ons doorgeven. Deze wordt dan niet in rekening gebracht. Is de klep gesloten gebleven dan vindt er geen registratie plaats.

Verandert er iets in het ophalen en wegbrengen van andere afvalstromen?

Het wegbrengen van veel soorten afval naar het afvalaanbiedstation blijft mogelijk. Wat kunt u inleveren bij het afvalaanbiedstation? U kunt denken aan:

 • klein chemisch afval
 • bouw- en sloopafval, bouwpuin, schoon puin en asbest
 • elektrische apparaten
 • glas en vlakglas
 • oud papier en karton
 • textiel
 • ijzer en overige metalen
 • meubilair (bruikbare spullen kunt u brengen naar Opnieuw & Co)
 • snoeihout en (grof) tuinafval (paardenmest mag niet worden ingeleverd)
 • hout
 • kadavers van kleine huisdieren
 • grofvuil frituurvet en -olie
 • autobanden (maximaal vier stuks) en afgewerkte olie
 • gipsblokken en piepschuim

Het laten ophalen van grof huishoudelijk en grof tuinafval blijft mogelijk. Hier zijn wel kosten aan verbonden.

Plastic, metaal, drinkkartons, fijnhuishoudelijk restafval en groente- en fruitafval kunt u niet aanbieden op het afvalaanbiedstation. Ook afval van bedrijven wordt niet geaccepteerd.

Het ophalen van groente-, fruit- en tuinafval (gft) en etensresten blijft gratis. Net als de inzameling van glas, papier en textiel.