Hier vindt u informatie over hoe het nieuwe tarief werkt. Verandert er iets in het ophalen van afval? Hoe verdelen we de kosten? Hoe houdt u bij hoeveel afval u inlevert? Dat en meer leest u hier.

Wat houdt "Variabel Tarief" in?

Per januari 2022 stappen de gemeenten Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk over op het variabel tarief. Voor u als inwoner gaat er dan iets veranderen. Vanaf 2022 verdelen we de kosten voor afvalverwerking op een andere manier. U betaalt dan minder als u uw afval goed scheidt en minder restafval aanbiedt. 

Hoe registreren jullie mijn PMD+restafval?

Heeft u een minicontainer voor PMD+restafval?
In de container zit een chip. Deze chip registreert hoe vaak de container geleegd wordt.

Gebruikt u een ondergrondse container?
Het systeem op de ondergrondse container registreert via uw afvalpas hoe vaak u de klep opent om een zak restafval in te leveren.

Kan ik zelf ook bijhouden hoeveel PMD+restafval ik inlever?

Vanaf 1 januari 2022 kunt u met uw DigiD op het klantenportaal van de gemeentelijke belastingdienst inloggen en zien hoe vaak uw pas op de containers voor PMD+restafval is geregistreerd, of hoe vaak uw minicontainer voor PMD+restafval is geleegd. Binnenkort informeren wij u hier nader over. Woont u in Barendrecht of Albrandswaard, dan kan dit via www.svhw.nl/mijn-svhw. Woont u in Ridderkerk, dan kan dit via www.ridderkerk.nl/mijn-belastingen.

Wat moet ik straks betalen?

Met het Variabele Tarief verdelen we de kosten voor afvalverwerking op een andere manier: u betaalt minder als u minder PMD+restafval aanbiedt. Dat is beter voor het milieu én voor uw portemonnee.

U betaalt vanaf 2022 een vast bedrag + een variabel bedrag (deel). Het vaste deel betaalt u aan het begin van 2022. Het variabele deel volgt begin 2023. Het variabele bedrag is afhankelijk van hoe vaak u PMD+restafval in de ondergrondse container weggooit of hoe vaak u de minicontainer voor PMD+restafval (oranje deksel) aan de weg zet.

Ik heb de afvalpas voor de paslezer gehouden, maar ik doe de container niet open of de container gaat niet open. Wordt dit straks meegerekend voor het variabel tarief?

Als een container vol is of een storing heeft zal de klep niet opengaan (en zal er geen klepbeweging worden geregistreerd, ook al is de afvalpas voor de paslezer gehouden). Pas als de klepopening open is geweest wordt het als een lediging geregistreerd.

Verandert er iets in het ophalen en wegbrengen van andere afvalstromen?

Het wegbrengen van veel soorten afval naar het afvalaanbiedstation blijft gratis. Bijvoorbeeld metaal, hout, klein chemisch afval en elektrische apparaten.

Het laten ophalen van grof huishoudelijk en grof tuinafval blijft mogelijk. Let op; hier zijn kosten aan verbonden.

Het ophalen van groente-, fruit- en tuinafval (gft) en etensresten blijft gratis. Net als de inzameling van glas, papier en textiel.