In november 2020 hielden we een enquête onder inwoners van de wijken Buitenoord en 6 straten in Gaatkensoog. Hierin werd gevraagd op welke manier inwoners betrokken willen zijn bij het zoeken naar een structurele oplossing.

Doel van de enquête

We vinden het belangrijk om samen met de inwoners te werken aan een goede structurele oplossing voor de afvalinzameling in Buitenoord en 6 straten in Gaatkensoog. Daarom wilden we eigenlijk graag persoonlijk in gesprek gaan met de inwoners. Door de coronamaatregelen is dit helaas niet mogelijk. Wij zoeken daarom naar een andere manier om met de inwoners van gedachten te wisselen. Om het praktisch mogelijk te maken om de inwoners te betrekken, hebben we er daarom voor gekozen om samen met een kleine groep contactpersonen uit de wijk naar een oplossing te zoeken. De overige inwoners houden we op een andere manier betrokken. Met hen zoeken we naar een andere manier van dialoog. We hadden daarom 2 doelen met de enquête:

 1. Wie wil er contactpersoon zijn? In de enquête hebben we gevraagd wie zich hiervoor beschikbaar wil stellen.
 2. Hoe willen de overige inwoners zelf betrokken zijn/blijven bij het proces? Hiervoor zijn verschillende opties voorgelegd aan de inwoners.

Uitkomsten

In totaal hebben 530 huishoudens van Buitenoord en de 6 straten in Gaatkensoog de enquête ingevuld. 92,3% uit Buitenoord en 7,7% uit de 6 straten van Gaatkensoog. Ook de verdeling over de verschillende straten was redelijk verspreid. De Boeier/Het Ruim heeft wat meer huishoudens dan de overige straten in de wijk en daarom zijn er vanuit die straten ook wat meer reacties binnengekomen.

In welke straat/omgeving woont u?

 • Kempenaar 10.2%
 • Bark 9.6%
 • Klipper 9.1%
 • Boeier/Het Ruim 15.2%
 • Schoener 7.1%
 • Tjalk/Kofschip 11.8%
 • Botter 7.1%
 • Spits/Schokker/Punter/Kogge/Hoeker/Logger/Karveel/Aak/Schouw 22.2%
 • Gaatkensoog 7.7%

Wij vinden het belangrijk om samen met u tot een structurele wijze van afvalinzameling te komen. Om u te kunnen betrekken bij dit project willen we onze website gebruiken. Wij kunnen u op de hoogte brengen van nieuws op de website. We doen dit dan door u een melding te sturen via de BAR afval-app. Vindt u dit een goed idee?

 • Ja, dat vind ik handig, ik weet dan wanneer er nieuws is te vinden op de website over het project. 68.6%
 • Nee, ik neem zelf af en toe een kijkje op de website om te zien of er nieuws is. 31.4%

Hoe meer inwoners we kunnen bereiken hoe beter. De BAR afval-app kan hierbij helpen. Wilt u familie/bekenden in Buitenoord of Gaatkensoog vragen de BAR afval-app te downloaden?

 • Nee, daar bemoei ik me niet mee. 45.7%
 • Als we over dit project spreken wil ik ze er best op wijzen. 36.8%
 • Zeker, ik zal mijn buren er actief op wijzen dat ze via de BAR afval-app op de hoogte kunnen blijven van nieuws. 8.7%
 • Weet ik niet. 8.7%

Het zoeken naar een oplossing bestaat uit verschillende stappen. Deze vindt u terug op de webpagina www.barafvalbeheer. nl/deelwijken-barendrecht. Deze stappen zetten we samen met u en met de vertegenwoordigers uit uw omgeving. Hoe wilt u geïnformeerd worden over deze stappen?

 • Via een korte mededeling op de website van BAR-Afvalbeheer. 28.7%
 • Via een verslag van uw vertegenwoordigers op de website van BAR-Afvalbeheer. 12.7%
 • Via een digitale nieuwsbrief, waarvoor u zich bij de volgende vraag kunt aanmelden. 58.6%

De vertegenwoordigers gaan samen met de gemeente een conceptplan maken. Wilt u een reactie kunnen geven op dit conceptplan?

 • Nee, dat vind ik niet zo belangrijk. Als de vertegenwoordigers uit mijn woonomgeving akkoord zijn, dan is dat prima. 25.4%
 • Ja, dat zou ik wel prettig vinden. Ik hoor graag tegen die tijd hoe en wanneer dat kan. 74.6%

Meer informatie

De gehouden enquête is onderdeel van het zoeken naar een passende oplossing voor de afvalinzameling in Buitenoord en 6 straten in Gaatkensoog.