Om het voor inwoners makkelijker te maken hun huishoudelijk afval dicht bij hun woning in te leveren, heeft de gemeente een aantal locaties aangewezen voor extra verzamelcontainers. Inwoners van Ridderkerk kunnen op dit ontwerp-aanwijzingsbesluit reageren door het indienen van hun zienswijze.  

In het ontwerp-aanwijzingsbesluit heeft de gemeente een aantal locaties in Ridderkerk aangewezen waar extra verzamelcontainers moeten komen voor PMD+restafval en papier en karton. Op dit besluit kunnen inwoners reageren door hun zienswijze in te dienen. Voor Ridderkerk kan dit gedurende zes weken, van 5 september tot en met 16 oktober 2022. Na afloop van deze fase worden de plannen, aan de hand van de ontvangen zienswijzen, nog eens goed bekeken. Na afweging van de verschillende belangen neemt het college van burgemeester en wethouders een definitief besluit en kunnen de verzamelcontainers geplaatst worden.

U vindt de lijst met locaties op deze website onder locaties voor extra verzamelcontainers in Ridderkerk en op overheid.nl (externe link)Ook ligt deze lijst ter inzage in het gemeentehuis van de gemeente Ridderkerk. Hier vindt u ook informatie hoe u een zienswijze kunt indienen. Inwoners van Ridderkerk die in de directe omgeving van de voorgestelde locaties voor onder- en bovengrondse containers wonen, hebben een brief hierover ontvangen.